Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Počeo je EU projekt Rješenje za 5

Počeo je EU projekt Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: DOM NADE – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama, Udruga STIJENA RESOC

Početak i kraj projekta: 1.7.2020.-1.1.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.844,00 kn

Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi: 1.499.844,00 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci

 

Opći cilj projekta: Cilj projekta je socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.

Specifični ciljevi projekta: 1. Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici

2. Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika i osoba s problemima oisnosti

3. Jačanje kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom

 

Opis projekta: Udruge STIJENA RESOC i PET PLUS provodit će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim  ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirat će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.  Udruga DOM NADE provodit će aktivnost poludnevnog boravka za korisnike s organiziranim dnevnim aktivnostima. To je mjesto gdje će se korisnici osjetiti prihvaćenima i osobama u punom smislu, gdje će sa sebi sličnima podijeliti svoje životne priče, ali i zadovoljiti osnovne potrebe (održavanje osobne higijene, pranje rublja, konzumiranje toplih napitaka, grickalica i sl.). Provedba zajedničkih aktivnosti donosi izazov prihvaćanja i tolerancije – osobina čije je razvijanje važno za uspješnu integraciju u društvo.
Uz navedeno, ovdje će korisnicima biti dostupne usluge i aktivnosti koje se međusobno nadopunjavaju i imaju za cilj holistički pristup u rješavanju uzroka i omogućavaju osnaživanje i uključivanje ciljanih skupina u zajednicu. Uz izvođenje projekta u ovom svojevrsnom dnevnom boravku, intenzivno će uz voditeljicu Organiziranih aktivnosti biti uključeni i socijalna radnica, socijalni pedagog i specijalist psihijatar. Od samog početka projekta kontinuirano će se odvijati i grupe psihosocijalnog osnaživanja za liječene ovisnike. Nadalje, tijekom provedbe projekta prijavitelj i partneri u istom prostoru organizirat će raznovrsne radionice koje će provesti njihovi stručni suradnici: radionice upravljanja osobnim financijama, radionice za informatičko opismenjavanje te radionice umijeća življenja. U svrhu senzibiliziranja javnosti snimit će se kratki dokumentarni film te kreirati komunikacijska strategija. Aktivnosti definirane strategijom realizirat će se preko internetskih stranica i društvenih mreža te emitiranjem poruka na radiju. Dodatno obilježit će se i važni datumi (Dan borbe protiv ovisnosti, Dan borbe protiv siromaštva i Svjetski dan beskućnika) te će se organizirati Okrugli stol s temom beskućništva na kojem će
sudjelovati stručnjaci u cilju razmjene iskustva i znanja. U cilju jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom organizirat će se studijsko putovanje u Italiju te edukacije od strane stručnjaka psihijatra i radionica za unaprjeđenje komunikacijskih vještina i empatije.

 

Rezultati projekta: Projektom „Rješenje za 5“ postići se se  socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.  Prevenirati će se recidiva te uključiti korisnike u društvenu zajednicu.  Ojačati će se  kompentencije korisnika za život u zajednici.  Senzibilizirati će se  javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati  kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.