Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Održali smo prvi projektni sastanak u okviru projekta Rješenje za 5

Održali smo prvi projektni sastanak u okviru projekta Rješenje za 5

Udruga PET PLUS nositelj je projekta RJEŠENJE ZA 5 koji je sufinancirala Europska unije iz Europskog socijalnog fonda.

Sastanak je označio službeni početak projekta u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“.

 

U četvrtak 09.07.2020. održao se sastanak u prostorijama udruge Dom nade (partnerska organizacije na projektu Rješenje za 5). Partnere u projektu, udruu Dom nade i udrugu Stijena Resoc pozdravila je putem Video calla predsjednica Udruge PET PLUS Mira Davidović. Ukratko je kroz PPT prezentaciju predstavila programe, projekte, postignuća i rezultate Udruge kroz njenih 20 godina rada. Predstavnici naših partnerskih organizacija, također su predstavili svoj dosadašnji rad kako bi se svi bolje upoznali i što kvalitetnije pristupili provedbi projekta.

Voditeljica projekta Andreja Radinger održala je prezentaciju te je govorila općenito o projektu RJEŠENJE ZA 5!, zaduženjima i akcijskom planu istaknuvši još jednom važnu ulogu partnera u projektu.

 

Projekt svojim multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanja prepoznate teškoće ciljne skupine. Udruge STIJENA RESOC i PET PLUS provodit će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim  ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirat će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.

Udruga DOM NADE provodit će aktivnost poludnevnog boravka za korisnike s organiziranim dnevnim aktivnostima. To je mjesto gdje će se korisnici osjetiti prihvaćenima i osobama u punom smislu, gdje će sa sebi sličnima podijeliti svoje životne priče, ali i zadovoljiti osnovne potrebe (održavanje osobne higijene, pranje rublja, konzumiranje toplih napitaka, grickalica i sl.). Provedba zajedničkih aktivnosti donosi izazov prihvaćanja i tolerancije – osobina čije je razvijanje važno za uspješnu integraciju u društvo.

Uz navedeno, ovdje će korisnicima biti dostupne usluge i aktivnosti koje se međusobno nadopunjavaju i imaju za cilj holistički pristup u rješavanju uzroka i omogućavaju osnaživanje i uključivanje ciljanih skupina u zajednicu. Uz izvođenje projekta u ovom svojevrsnom dnevnom boravku, intenzivno će uz voditeljicu Organiziranih aktivnosti biti uključeni i socijalna radnica, socijalni pedagog i specijalist psihijatar. Kontinuirano će se odvijati i grupe psihosocijalnog osnaživanja za liječene ovisnike.

Tijekom provedbe projekta prijavitelj i partneri u istom prostoru organizirat će raznovrsne radionice koje će provesti njihovi stručni suradnici: radionice upravljanja osobnim financijama, radionice za informatičko opismenjavanje te radionice umijeća življenja.

U svrhu senzibiliziranja javnosti snimit će se kratki dokumentarni film te kreirati komunikacijska strategija. Aktivnosti definirane strategijom realizirat će se preko internetskih stranica i društvenih mreža te emitiranjem poruka na radiju.

Dodatno obilježit će se i važni datumi (Dan borbe protiv ovisnosti, Dan borbe protiv siromaštva i Svjetski dan beskućnika) te će se organizirati Okrugli stol s temom beskućništva na kojem će sudjelovati stručnjaci u cilju razmjene iskustva i znanja.

 

U cilju jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom organizirat će se studijsko putovanje u Italiju te edukacije od strane stručnjaka psihijatra i radionica za unaprjeđenje komunikacijskih vještina i empatije.

 

Rezultati projekta: Projektom „Rješenje za 5“ postići se se socijalno uključivanje beskućnika i osoba s problemima ovisnosti.  Prevenirati će se recidiva te uključiti korisnike u društvenu zajednicu.  Ojačati će se  kompentencije korisnika za život u zajednici.  Senzibilizirati će se  javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati  kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.