Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

EVALUACIJA PROJEKTA RJEŠENJE ZA 5

EVALUACIJA PROJEKTA RJEŠENJE ZA 5

12.11.2021. u prostoru organiziranih dnevnih aktivnosti održane su dvije fokus grupe ( sa stručnjacima i članovima projektnog tima kao i s korisnicima). Fokus grupe su održane za potrebe izrade evaluacijskog izvještaja o provedbi projekta. Rezultati evaluacije će se koristiti za razvoj novih ideja i povećanje kvalitete postojećih usluga koje nositelj i partneri pružaju, a biti će predstavljeni na završnoj konferenciji.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.