Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

O projektu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Nositelj projekta: Udruga PET PLUS

Partneri: DOM NADE, Stijena RESOC

Kontakt osoba za više informacija o projektu: Tihana Vukasović, 099 4588 385

Razdoblje provedbe projekta: 01. 07. 2020. – 01. 01. 2022.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.844,00 kn

Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi: 1.499.844,00 kn

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Opći cilj projekta:

Opći cilj projekta jest doprinijeti socijalnom uključivanju korisnika – beskućnika i liječenih ovisnika u društvo.

Posebni ciljevi projekta:

Prevencija recidiva te uključivanje korisnika u društvenu zajednicu jačanjem njihovih kompetencija za život u zajednici. Senzibiliziranje javnosti za potrebe beskućnika I osoba s problemima ovisnosti. Jačanje kompetencija stručnjaka za rad s ciljanom skupinom.

Opis programa:

Pravo na život u zajednici predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava. Prema izvješću o osobama liječenim zbog zloporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj je u 2016. godini, u RH ukupno je 5.953 osoba liječeno od opijatnog tipa ovisnosti, a prema procjenama Hrvatske mreže za beskućnike trenutno je u Hrvatskoj više od 1000 beskućnika.

Projektom RJEŠENJE ZA 5 multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom usluga i aktivnosti otklanjaju se prepoznate teškoće navedenih ciljnih skupina, uključujući  one koji tek izlaze iz kaznionice ili terapijskih zajednica, a kojima dirtektno prijeti socijalna isključenost. Aktivnosti projekta raznovrsne su i međusobno komplementarne. Udruge STIJENA RESOC I PET PLUS provodite će psihosocijalno osnaživanje i pripremu za izlazak u terapijskoj zajednici i zatvorskim ustanovama kao dio pripreme za uključivanje korisnika u projekt. Tijekom tog procesa motivirati će se i selektirati korisnike, s naglaskom na one s neriješenim stambenim pitanjem, koji kontinuirano pristižu u potrazi za pomoći, podrškom i rješenjima za svoje osnovne potrebe.

Aktivnosti:

  • Edukacija za jačanje OCD-a za rad s marginaliziranim skupinama
  • Edukativna radionica umijeća življenja
  • Edukativna radionica upravljanja osobnim financijama
  • Edukativne radionice za informatičko opismenjivanje
  • Priprema i selekcija korisnika za izlazak iz terapijske zajednice
  • Grupe psihosocijalnog osnaživanja
  • Grupe za informiranje i osnaživanje u zatvorima i kaznionicama

Rezultati projekta:

U projektu RJEŠENJE ZA 5 minimalno 70 osoba u nepovoljnom položaju, beskućnika i liječenih ovisnika biti će korisnici Organiziranih dnevnih aktivnosti. Za sveukupno 70 korisnika, 30 ovisnika i 40 beskućnika koji će sudjelovati u projektu kroz edukacije, sudjelovanje na radionicama u sklopu projekta, sudjelovanje u programu posebno za njih osmišljenom, poboljšati će se socijalna uključenost, razviti će im se samopouzdanje, osnažiti radne i intelektualne vještine, sve s konačnim rezultatom učinkovite resocijalizacije i reintegracije. Prevenirati će se recidiv te uključiti korisnike u društvenu zajednicu. Ojačat će se kompentencije korisnika za život u zajednici. Senzibilizirati će se javnost za potrebe beskućnika i osoba s problemima ovisnosti, te će se ojačati kompetencije stručnjaka za rad sa ciljanom skupinom.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.