Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Partneri

Partneri

Partner udruga STIJENA RESOC posjeduje specifična znanja i kompetencije u radu sa populacijom ovisnika, a posebno populacijom ovisnika koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, te na području socijalne reintegracije. Udruga je provela brojne projekte na području socijalne reintegracije financirane iz nacionalnih izvora kao što su „Prijatelj u tamnici“, „Tražim svoje mjesto“, „Posljednji Izazov“, „Metanoja“ te jedan međunarodni EU projekt „Triple R“ financiran od strane Europske Komsije – DG Justice.

Udruga DOM NADE odabrana je za partnera zbog velikog iskustva sa ciljanom skupinom beskućnika. Kao najznačajnije iskustvo Udruge ističe se partnerstvo na EU Projektu „ReStart-podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada“, (2015/2016), čiji je nositelj bio Grad Zagreb. Vrijednost projekta bila je 1.624.906,60 kuna, a projekt je polučio izvanredne rezultate, posebice u vidu zapošljavanja beskućnika.

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.