Rješenje za 5

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.

Udruga Pet Plus

Udruga Pet Plus

Udruga PET PLUS, nositelj projekta, neprofitna je organizacija koja djeluje od 2000. godine, iza sebe ima preko 30 provedenih projekata.

Područja djelovanja Udruge PET PLUS: programi prevencije ovisnosti, resocijalizacija ovisnika o drogama, poremećaji prehrane, promicanje zdravlja, zdravih stilova života i ekologije, smanjenje socijalne isključenosti osoba starije životne dobi.

Misija Udruge PET PLUS je aktivno provoditi programe prevencije ovisnosti, prevencije poremećaja prehrane, prevencije neprihvatljivih ponašanja, resocijalizacije i rehabilitacije te pružiti podršku svakom pojedincu koji ima problem.

Udruga PET PLUS promiče i ostvaruje zamisli razvoja humanoga društva i podizanja kakvoće života u svim segmentima s naglaskom na sprječavanje svih oblika devijantnih ponašanja, u skladu sa zakonima prirode i okoliša.

Udruga je kroz godine rada razvila niz sjajnih suradnji poput one s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Gradom Zagrebom, Ministarstvom pravosuđa (Probacijskom službom i Zatvorskim sustavom), Ministarstvom zdravstva i još mnoge druge. Uz suradnje Udruga je ostvarila i dugogodišnje podrške. Tako je korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva već treći ciklus te ima Ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za smještaj liječenih ovisnika u Terapijsku zajednicu i niz drugih.

Također uspješno provodi EU projekte još od 2010. godine ostvarujući velika postignuća u radu s marginaliziranim i ranjivim skupinama društva.

Do sada provedeni EU projekti Udruge PET PLUS:

  • Projekt HEALTY ECO LIFE/ ZDRAVI EKO ŽIVOT 2010./11. koji je imao za cilj promociju zdravlja među osnovnoškolskom populacijom u RH i Sloveniji.
  • SOC POD 2011. – upotreba lokalnih resursa u razvoju socijalnog poduzetništva.
  • GOLDEN VALLEY/ZLATNA DOLINA – 2013./15. – projekt iz predpristupnih fondova Europske unije IPA IV – poboljšanje pristupa tržištu rada posebnim skupinama.
  • EDU VG PP PLUS 2015./16., Partneri u projektu s POU Velika Gorica (ESF) – jačanje
  • kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih.
  • KLUB 54+ 2018./19., Partneri u projektu s Udrugom Opera B.B. Zagreb (ESF) –
  • poboljšanje kvalitete života te direktno smanjenje socijalne isključenosti osoba starijih od 55 godina.
  • START POINT 2019./21. – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Udruge PET PLUS
Izradu mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.499.844,00 kn. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 1.499.844,00 kn.
Razdoblje provedbe projekta je srpanj 2020. - siječanj 2022.